Thực hiện nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ về giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Thực hiện chỉ thị 12/CT-BYT của Bộ Y Tế về Đẩy mạnh triển khai thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt.

Thay vì sử dụng tiền mặt, người dân dễ dàng thanh toán viện phí qua tất cả các phương thức điện tử hiện có: Nộp tiền vào máy nạp tiền, sử dụng mã QR code, ứng dụng HSSK, Thẻ Việt – Một thẻ quốc gia…Giao dịch chính xác, nhanh chóng và an toàn.

Tiết kiệm và giảm thiểu rủi ro hơn

Giảm rủi ro giao dịch nhầm lẫn do thống kê, đối soát

Giảm chi phí quản lý: Kiểm đếm, In ấn, nhân lực

Góp phần đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số bệnh viện

Dễ dàng kiểm tra dòng tiền và thông tin thanh toán trên hệ thống

Giảm nguy cơ mất cắp

Giảm nguy cơ lây nhiễm chéo do trao đổi tiền mặt

Subscribe to our Newsletter.