• EMR
  Giải pháp hướng tới Bệnh viện không giấy tờ

  EMR là giải pháp số hóa dữ liệu hồ sơ và quản lý chủ động bằng phần mềm công nghệ, loại bỏ hồ sơ giấy truyền thống.

 • EMR - tạo nên khác biệt cho mọi bệnh viện

  Hệ thống bệnh án điện tử EMR giúp các y bác sĩ cũng như bệnh nhân quản lý và bảo vệ sức khỏe bằng cách truy cập vào hồ sơ chẩn đoán và điều trị một cách bảo mật & an toàn.

Thực hiện Thông tư số 54/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 về bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và Thông tư số 46/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 quy định hồ sơ bệnh án điện tử của Bộ Y Tế.

Giải pháp số hóa dữ liệu hồ sơ và quản lý chủ động bằng phần mềm công nghệ, hướng tới loại bỏ hồ sơ giấy truyền thống.

Hệ thống bệnh án điện tử EMR giúp các y bác sĩ cũng như bệnh nhân quản lý và bảo vệ sức khỏe bằng cách truy cập vào hồ sơ chẩn đoán và điều trị một cách bảo mật & an toàn.

EMR phù hợp cho mọi bệnh viện

Bệnh án điện tử EMR áp dụng cho toàn bộ các hệ thống bệnh viện đa khoa, chuyên khoa từ tuyến huyện, tuyến tỉnh, tuyến trung ương.

Tiết kiệm thời gian và nhân lực cho bệnh viện

 • Đáp ứng tất cả bệnh viện và cơ sở y tế không kể mô hình (đơn giản hay phức tạp), quy mô (lớn hay nhỏ) và quyền sở hữu (tư nhân hay nhà nước)
 • Có sự phân hệ rõ ràng trong hệ thống quản lý, tách riêng các mục quan trọng (Vỏ bệnh án, Ký sổ, Lưu trữ bệnh án và Mẫu, phiếu)
 • Dễ dàng tích hợp với các phần mềm khác như HL7, HIS, LIS, PACS
 • Thuận tiện trong việc liên thông, chia sẻ
 • Giảm rủi ro sao chép dữ liệu và nguy cơ mất mát, cháy nổ.

Liên hệ với chúng tôi