Tiên phong trong chuyển đổi số y tế

Đưa công nghệ vào số hóa bệnh viện, đơn giản hóa quy trình khám chữa bệnh của bệnh nhân. Cung cấp phương pháp quản lý và vận hành bệnh viện bằng công nghệ. Số hóa các thông tin để thuận lợi cho việc tra cứu thông tin và kết nối các thiết bị y tế hiện đại. Ngoài ra, cung cấp các dịch vụ để người dân thuận tiện cho việc thăm khám, thanh toán và kiểm tra hồ sơ bệnh án.

VietSens hướng đến mục tiêu giữ vững vị trí hàng đầu trong cuộc cách mạng công nghệ số 4.0 nhằm phục vụ cho bệnh nhân và các bệnh viện trong cả nước.

Với mục tiêu tối ưu hóa lợi ích của tất cả các bên liên quan, chúng tôi đưa ra một chuỗi các giải pháp tiên tiến. Các giải pháp này đều có sự liên kết chặt chẽ và giải quyết hầu hết các bất cập có thể giải quyết bằng công nghệ trong bệnh viện.