Theo dõi hồ sơ sức khỏe cá nhân

Thực hiện thông tư 54/2017/TT-BYT về ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Kết nối và lưu trữ thông tin theo HL7.

Hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân là bộ hồ sơ lưu trữ tất cả những thông tin tin sức khỏe của một con người từ khi sinh ra đến khi mất đi.

Các dữ liệu được số hóa và phân quyền sử dụng giúp người bệnh và cơ quan có thẩm quyền thuận tiện theo dõi, tra cứu theo mục đích của mình.