Đăng ký từ xa – Giảm thiểu thời gian chờ đợi không cần thiết

Thực hiện thông tin tư vấn 54/2017/FT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 về Chuyển số của Bộ Y tế.

Cổng đăng ký toàn dân cung cấp cho người dân chủ động trong đăng ký khám bệnh ngay tại nhà. Người dân dễ dàng đặt lịch với các bệnh viện qua ba cách:

  1. Trang web: http://datlichkham.vn/
  2.  Ứng dụng HSSK
  3. Tổng đài 1900 6888.