Bộ Y tế và BHXH Việt Nam ký kết phối hợp triển khai chính sách pháp luật về BHYT

Ngày 3/9, tại Hà Nội diễn ra lễ ký Quy chế phối hợp giữa Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam để triển khai việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế (BHYT) phù hợp với tình hình hiện nay, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của…
Read more