Daily Archives: 12/08/2019

LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG HỢP TÁC GIỮA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIETSENS VÀ CỤC CNTT (BỘ Y TẾ)

Chiều ngày 12/8/2019, tại trụ sở Cục CNTT (Bộ Y tế) đã diễn ra Lễ ký kết hợp đồng hợp tác giữa Tập đoàn Công nghệ Vietsens và Cục CNTT (Bộ Y tế). PGS. TS. Trần Quý Tường – Cục trưởng Cục CNTT (Bộ Y tế) và ông Kim Ngọc …

Xem thêm